แบบทดสอบไม่เลือกปฏิบัติ
แบบทดสอบไม่เลือกปฏิบัติ จัดทำเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจร่วมกันในการประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การทำความรู้จักร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลฯ (ฉบับประชาชน) การรู้จัก และเท่าทันการตีตราและเลือกปฏิบัติ และการแนะนำให้รู้จักกับเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ(มูฟดิ)
มีบททดสอบให้ร่วมเรียนรู้ทั้งสิ้น 10 ข้อ สำหรับสมาชิกที่ตอบได้คะแนนมากกว่า 7 ข้อขึ้นไปจะสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตร ( E – Certificate) ที่ออกให้โดยเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ ได้ที่แถบด้านล่าง สำหรับท่านที่ประสงค์รับประกาศนียบัตร แต่คะแนนทดสอบไม่ถึงเกณฑ์สามารถกลับมาทำซ้ำได้จนเป็นที่พึงพอใจ
ส่วนที่ 1 : รู้จักร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลฯ (ฉบับประชาชน)
ส่วนที่ 2 : เท่าทันการตีตราและเลือกปฏิบัติ
คำถามที่ : 6กฎ / ระเบียบใด ต่อไปนี้ เป็นการเลือกปฏิบัติ
คำถามที่ : 7กรณีศึกษา สายการบินแห่งหนึ่งปฏิเสธการเดินทางของคนพิการ ที่ต้องใช้วีลแชร์ในการเคลื่อนไหว หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในปัจจุบัน จะสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานใดได้บ้าง
ส่วนที่ 3 : รู้จักเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ (มูฟดิ)