สถานการณ์ทั้งหมด
บทความ
โรงเรียนอนุบาล ไม่รับเด็กไร้สัญชาติ 23 คน เข้าเรียน
ประกาศ / แถลงการณ์
กรมควบคุมโรค ขอเอกชนหยุดบัฃคับตรวจเอชไอวี
วิดีโอ 90 วิยุติการเลือกปฏิบัติ
90 วิ ยุติการเลือกปฏิบัติ - ฉลอง Pride month !
บทความ
ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติฯ ยังไม่ตกไป แต่ต้องรอรัฐบาลใหม่
วิดีโอ 90 วิยุติการเลือกปฏิบัติ
90 วิ ยุติการเลือกปฎิบัติ - คนพิการกับการถูกเลือกปฎิบัติ
บทความ
พบพรรคการเมือง เพื่อสอบถามเเนวทางการผลักดันกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ประกาศ / แถลงการณ์
แถลงการณ์ กรณีการเสียชีวิตของ กิ๊ฟ ชาวบ้านบางกลอย
บทความ
ภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับผู้ถูกกล่าวหา (shift the burden of proof)
1 2
รู้จักเราเพิ่มเติม
ร่วมบอกเล่าประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติ
  • ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ / เรื่องราวที่คุณเคยเจอหรือพบเห็น เพื่อให้เรานำเสนอต่อสาธารณะ
  • หากเรื่องราวของท่านได้รับการนำเสนอ จะได้รับการติดต่อมอบหนังสือขอบคุณ และติดตามการช่วยเหลือ
บรรยายเรื่องราว เหตุการณ์ โดยย่อ
ผู้แจ้งเบาะแส
หมายเลขโทรศัพท์
แจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียนผ่าน Crisis Response System (CRS) ที่ สวัสดีปกป้อง