สถานการณ์ทั้งหมด
บทความ
Sex ในเมืองคนบาป กับรายได้ที่อู้ฟู่
ประกาศ / แถลงการณ์
ทำไมต้องมี กฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติฯ
บทความ
สถาปัตยกรรมขับไล่คนไร้บ้าน
บทความ
เยี่ยมเพื่อนบางกลอย ที่รอคอยการกลับบ้าน
บทความ
เหยื่อของ "อำนาจเหนือ"
บทความ
หนามยอกแต่ไม่มีใครเอาหนามบ่ง
บทความ
ไม่มีการเลือกปฏิบัติไหนที่เป็นธรรม ‘มูฟดิ’ ร่วมสะท้อนแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ
บทความ
เสียงจากผู้ถูกตีตรา เหมารวม และเลือกปฏิบัติโดยสื่อ
ประกาศ / แถลงการณ์
คู่มือสื่อไม่เลือกปฏิบัติ
บทความ
โลกในฝัน ที่ไม่มีกำแพงความพิการมาขวางกั้น
บทความ
Woke Vs Anti Woke เมื่อสงครามความคิดกระทบคนทุกกลุ่ม LGBQT+ ยันผู้ป่วยเอดส์
บทความ
เมื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ใช้ยาเสพติด ถูกคิดว่า "ทำได้" ภายใต้ความถูกต้องของกฎหมาย
บทความ
เสพยา = อาชญากร ?
บทความ
ห้องบริโภคยาเสพติด อีกหนึ่งแนวคิดคู่ขนานการ "กำจัดสิ้น"
บทความ
รัฐสวัสดิการไม่ใช่ทาน แต่คือฐานชีวิตที่มั่นคงของทุกคน
บทความ
No one left behind ต่างถิ่น แต่ไม่ต่างกัน
บทความ
เอชไอวี / เอดส์ / อคติ : ความหวาดกลัวแบบผิด ๆ ที่กลายเป็นอุปสรรคในการยุติปัญหา
บทความ
สาวข้ามเพศราชภัฏทั่วประเทศไทย 38 แห่ง แต่งกายตามเพศสภาพรับปริญญาได้
วิดีโอ 90 วิยุติการเลือกปฏิบัติ
หยุดการใช้อัตลักษณ์ทางเพศมาเป็นเครื่องมือแสวงหา Engagement
บทความ
นโยบายประกันสังคมต้องหยุดเลือกปฏิบัติ กีดกัน“แจ๋ว”
1 2
รู้จักเราเพิ่มเติม
ร่วมบอกเล่าประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติ
  • ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ / เรื่องราวที่คุณเคยเจอหรือพบเห็น เพื่อให้เรานำเสนอต่อสาธารณะ
  • หากเรื่องราวของท่านได้รับการนำเสนอ จะได้รับการติดต่อมอบหนังสือขอบคุณ และติดตามการช่วยเหลือ
บรรยายเรื่องราว เหตุการณ์ โดยย่อ
ผู้แจ้งเบาะแส
หมายเลขโทรศัพท์
แจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียนผ่าน Crisis Response System (CRS) ที่ สวัสดีปกป้อง